Cenník výkonov

Vstupné komplexné vyšetrenie 35 €
Kontrolné komplexné vyšetrenie 15 €
Vyžiadané odborné vyšetrenie  20 €
Komplexné pedostomatologické vyšetrenie  25 €
Krátky diagnostický výkon  15 €
Príplatok pacientom mimo kartotéku  15 €
Príplatok za akútne neobjednané ošetrenie  10 €
Príplatok za akútne ošetrenie mimo ordinačného času (cielené otvorenie praxe)  80 €
Konzultácia  25 €
Krátky administratívny výkon  5 €
Poradňa pre rodičov do 2 rokov veku dieťaťa (konzultácia)  15 €
RVG – digitálna rádioviziografická diagnostika  10 €
OPG – digitálny panoramatický záznam  19 €
OPG – na CD nosiči  12 €
Analýza prineseného OPG snímku  10 €
Injekčná anestéza  10 €
Povrchová anestéza  5 €
Ústna hygiena profylaktická, odstránenie zubného kameňa; inštruktáž  48 €
Hygienistická inštruktáž  19 €
Pieskovanie - jeden sextant  20 €
Komplexná fluoridácia  7 €
Odstránenie zubného kameňa (1 sextant)  10 €
Pečatenie fisúr (každý zub)  10 €
Výplň zuba amalgámová: 
      - jednoduchá  20 €
      - zložitá  40 €
      - rekonštrukcia zuba  60 €
Fotokompozit 
      - jednoduchý  20 €
      - zložitý  40 €
      - rekonštrukcia  60 €
Kompozitná korunka priama  100 €
Dobudovanie devitálneho zuba kompozitom  40 €
Skloionomérová výplň 
      - jednoduchá  20 €
      - zložitá  35 €
      - rekonštrukcia (podľa zložitosti)  40 €
Výplň mliečneho zuba skloionomérom  25 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok (každý zub)  10 €
Provizórna výplň  13 €
Paliatívne endodontické ošetrenie  15 €
Endodontické ošetrenie 
      - jednokanálové  30 €
      - viackanálové  58 €
Použitie čapu THERMAFIL - jeden čap  20 €
Liečebná vložka (jeden kanál)  10 €
Reendodoncia – jeden kanál  20 €
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa  10 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa  25 €
Extrakcia viackoreňového trvalého zuba  45 €
Komplikovaná extrakcia viackoreňového zuba so separáciou  65 €
Ošetrenie alveolitídy (exkochleácia, alvogyl)  20 €
Dekapsulácia zuba  20 €
Zastavenie postextrakčného krvácania  10 €
Zastavenie komplikovaného krvácania  25 €
Odstránenie miestneho dráždenia  8 €
Lokálne medikamentózne ošetrenie gingívy / sliznice a ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti (bez dekapsulácie)  10 €
Laser (1 aplikácia)  7 €
Ozonoterapia podľa rozsahu  od 10 €
Vnútorné bielenie - jeden zub  40 €
Bielenie – domáca procedúra  140 €
Bielenie ambulantné  250 €
Rozpílenie a stiahnutie fixnej náhrady 1- 3 členy  10 €
Rozpílenie a stiahnutie fixnej náhrady 4 a viac členov  7 €
Zavedenie intrapulpálneho čapu FRC  50 €
Provizórna korunka  20 €
Recementovanie fixnej náhrady 1- 3 členy  10 €
Recementovanie fixnej náhrady 4 a viac členov  7 €
Chirurgická extrakcia zuba  100 €
Chirurgická extrakcia koreňa  60 - 120 €
Resekcia koreňového hrotu  110 €
Frenulektómia  50 €
Gingivoplastika a Wasmundova plastika – jeden zub 100 €
Gingivektómia VF skalpelom – jeden zub  10 €
Intraorálna fenestrácia VF skalpelom  10 €
Zavedenie intraoseálneho implantátu (podľa druhu)  500 - 690 €
Sutúra rany  7 € 
Odstránenie stehov  4 €
Analgosedácia  50 €
Meranie parodontálnych vačkov (jedno zuboradie)  10 €
Kyretáž parodontálnych vačkov ( zatvorená ) – jeden zub  5 €
Zahladenia koreňov prístrojom VECTOR  20 €
Chlorhexidínový preplach (jedno zuboradie)  9 €
Perorálna medikácia a premedikácia  10 €
DNA analýza parodontálnych baktérií  120 €
Neodhlásenie termínu deň vopred - pol hodina  18 €

PROTETIKA - podľa typu náhrady, rozsahu, použitého materiálu a aktuálnej ceny zubnej techniky
DENTOALVEOLÁRNA A PARODONTÁLNA CHIRURGIA - podľa samostatného cenníka

Naša prax nie je zmluvným partnerom žiadnej zdravotnej poisťovne.

  • Periodontal carePeriodontitis (frequently used term is also parodontopatia) is annoying chronic inflammatory periodontal disease... read more
  • Teeth whitening The teeth whitening works on the principle of breakdown karbamidperoxide, active molecules penetrate the enamel and crystals react with the pigments ... read more
  • Dental Implants ... are replacements of the roots actually operated directly into the jawbone. They have the shape of the root (screws) and are made of titanium or titanium alloys ... read more