Cenník výkonov

Vstupné komplexné vyšetrenie 35 €
Kontrolné komplexné vyšetrenie 15 €
Vyžiadané odborné vyšetrenie  20 €
Komplexné pedostomatologické vyšetrenie  25 €
Krátky diagnostický výkon  15 €
Príplatok pacientom mimo kartotéku  15 €
Príplatok za akútne neobjednané ošetrenie  10 €
Konzultácia  20 - 30 €
Krátky administratívny výkon  10 €
Poradňa pre rodičov do 2 rokov veku dieťaťa (konzultácia)  15 €
RVG – digitálna rádioviziografická diagnostika  10 €
OPG – digitálny panoramatický záznam  20 €
OPG – na CD nosiči  20 €
Analýza prineseného OPG snímku  10 €
Injekčná anestéza  10 €
Povrchová anestéza  5 €
Ústna hygiena profylaktická, odstránenie zubného kameňa; inštruktáž  48 €
Hygienistická inštruktáž  19 €
Pieskovanie - jeden sextant  20 €
Komplexná fluoridácia  7 €
Odstránenie zubného kameňa (1 sextant)  10 €
Pečatenie fisúr (každý zub)  15 €
Výplň zuba amalgámová:   
      - jednoduchá  20 €
      - zložitá  40 €
      - rekonštrukcia zuba  60 €
Fotokompozit   
      - jednoduchý  30 €
      - zložitý  60 €
      - rekonštrukcia  80 €
Kompozitná korunka priama  100 €
Dobudovanie devitálneho zuba kompozitom  40 €
Použitie koferdamu 12 €
Skloionomérová výplň   
      - jednoduchá  20 €
      - zložitá  35 €
      - rekonštrukcia (podľa zložitosti)  45 €
Výplň mliečneho zuba skloionomérom  25 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok (každý zub)  10 €
Provizórna výplň  15 €
Paliatívne endodontické ošetrenie  15 €
Endodontické ošetrenie   
      - jednokanálové  60 €
      - viackanálové  90 €
Použitie čapu THERMAFIL - jeden čap  20 €
Liečebná vložka (jeden kanál)  10 €
Reendodoncia – jeden kanál  50 €
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa  20 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa  35 €
Extrakcia viackoreňového trvalého zuba  60 €
Komplikovaná extrakcia viackoreňového zuba so separáciou  100 €
Extrakcia ( jednoduchý tretí molár ) 80 €
Ošetrenie alveolitídy (exkochleácia, alvogyl)  40 €
Dekapsulácia zuba  40 €
Zastavenie postextrakčného krvácania  20 €
Zastavenie komplikovaného krvácania  25 €
Odstránenie miestneho dráždenia  10 €
Lokálne medikamentózne ošetrenie gingívy / sliznice a ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti (bez dekapsulácie)  10 €
Laser (1 aplikácia)  7 €
Ozonoterapia podľa rozsahu  od 10 €
Vnútorné bielenie - jeden zub  40 €
Bielenie – domáca procedúra  140 €
Bielenie ambulantné  250 €
Rozpílenie a stiahnutie fixnej náhrady 1- 3 členy  20 €
Rozpílenie a stiahnutie fixnej náhrady 4 a viac členov  40 €
Zavedenie intrapulpálneho čapu FRC  50 €
Provizórna korunka  20 €
Recementovanie fixnej náhrady 1- 3 členy  20 €
Recementovanie fixnej náhrady 4 a viac členov  7 €
Chirurgická extrakcia zuba (retinovná trojka,osmička) 150 €
Chirurgická extrakcia koreňa  60 - 120 €
Resekcia koreňového hrotu  150 €
Frenulektómia  50 €
Gingivoplastika a Wasmundova plastika – jeden zub 100 €
Gingivektómia VF skalpelom – jeden zub  20 €
Intraorálna fenestrácia VF skalpelom  20 €
Zavedenie intraoseálneho implantátu (podľa druhu)  700 €
Sutúra rany  10 €
Odstránenie stehov  4 €
Analgosedácia  50 €
Meranie parodontálnych vačkov (jedno zuboradie)  10 €
Kyretáž parodontálnych vačkov ( zatvorená ) – jeden zub  5 €
Zahladenia koreňov prístrojom VECTOR  20 €
Chlorhexidínový preplach (jedno zuboradie)  8 €
Perorálna medikácia a premedikácia  10 €
DNA analýza parodontálnych baktérií  120 €
Neodhlásenie termínu deň vopred - pol hodina 40 €

PROTETIKA - podľa typu náhrady, rozsahu, použitého materiálu a aktuálnej ceny zubnej techniky

DENTOALVEOLÁRNA A PARODONTÁLNA CHIRURGIA - podľa samostatného cenníka

Naša prax nie je zmluvným partnerom žiadnej zdravotnej poisťovne.

  • Periodontal carePeriodontitis (frequently used term is also parodontopatia) is annoying chronic inflammatory periodontal disease... read more
  • Teeth whitening The teeth whitening works on the principle of breakdown karbamidperoxide, active molecules penetrate the enamel and crystals react with the pigments ... read more
  • Dental Implants ... are replacements of the roots actually operated directly into the jawbone. They have the shape of the root (screws) and are made of titanium or titanium alloys ... read more